Sensoplastyka – to nasz świat

Uczniowie w naszej szkole wzięli udział w projektu BohaterON w Twojej Szkole. Zgodnie z regulaminem zadaniem każdej zgłoszonej do projektu placówki było przeprowadzenie akcji pisania kartek, laurek bądź listów do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Życzenia mogły być skierowane „ogólnie” do Powstańców, bądź spersonalizowane (biogramy były dostępne na: https://bohatRead More…