logo-large.png
  • 2.png
  • aaaaaaa.jpg
  • ffffhbhjkkl.jpg
  • na stone.jpg
  • noooo.jpg
  • strona główna 4.jpg
  • strona główna nr 1.jpg
  • strona główna nr 2.jpg
  • strona główna nr 3.jpg

Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej
„Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnospranych”

 
 1 grudnia 2016 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-  Wychowawczy po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu w ramach programu Erasmus +. W projekcie bierze udział dyrektor Ośrodka Maria Jolanta Rudzka oraz nauczyciele: Nina Szewczak koordynator projektu, Małgorzata Manelska, Monika Szewejkowska –Karchut, Magdalena Waszczuk, Joanna Rzosińska oraz Barbara Jałoszyńska.  Przewidywany czas trwania projektu wynosi siedemnaście miesięcy.
Planowane zagraniczne mobilności edukacyjne  powstały w odpowiedzi na rozpoznane, konkretne potrzeby naszej placówki. Diagnoza problemów oraz potrzeb pozwoliła  na sformułowanie celów, przyjęcie najbardziej optymalnych działań, które mamy nadzieję, doprowadzą do wymiernych, korzystnych rezultatów.

Cele projektu to przede wszystkim:
- porównanie systemów edukacji osób niepełnosprawnych w różnych krajach Europy,
- poznanie nowatorskich metod nauczania osób niepełnosprawnych,
- stworzenie bardziej dogodnych warunków rozwoju dla uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami,
- promowanie równego dostępu i włączenia społecznego poprzez ułatwianie dostępu osobom ze środowisk defaworyzowanych, tj.uczniom o specjalnych potrzebach do transnarodowych działań poprzez aktywny udział w przyszłych projektach, min. projektach eTwinning
- podniesienie jakości pracy kadry, wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej,
- podniesienie poziomu znajomości języka obcego zarówno przez uczniów jak i nauczycieli,  
- promowanie większego zrozumienie i docenienie społecznej, językowej i kulturowej różnorodności,
- pogłębienie umiejętności korzystania z technologii komputerowej i medialnej TIK,
- poprawa umiejętności interpersonalnych wśród nauczycieli, rozwijanie współpracy i współdziałania,
- poszerzanie sieci kontaktów z nauczycielami języków obcych i pedagogami specjalnymi w innych krajach Unii Europejskiej, a także  z innymi szkołami specjalnymi i integracyjnymi,
- zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego, motywacji do pracy i satysfakcji z wykonywanego zawodu,
- wprowadzenie zmian modernizacyjnych w nowopowstałym budynku szkolnym,
- podniesienie poziomu współpracy z rodzicami,
- umiędzynarodowienia instytucji,
- poprawa wizerunku i prestiżu szkoły,
- upowszechnianie przykładu dobrych praktyk,  
- rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat projektu Erasmus + oraz systemów edukacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej,  
- wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju placówki

W trakcie trwania projektu nauczyciele wezmą udział w szkoleniach i wizytach w szkołach specjalnych, organizowanych na terenie Unii Europejskiej.

1. Kurs „Uczenie się i nauczanie w edukacji specjalnej: perspektywa islandzka” w Reykjavik, w której weźmie udział dyrektor SOSW, nauczyciel języka angielskiego, terapeuta AAC, dogo- i hipoterapeuta oraz socjoterapeuta pogłębią wiedzę i rozumienie praktyk w szkołach specjalnych w Islandii. Poprzez  analizę, porównanie metod, technik i form pracy udoskonalą swoje umiejętności planowania procesu edukacyjnego przez wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.
 
2. Kurs „Wszystkie dzieci są specjalne” w Sevilli, Hiszpanii dotyczy problematyki szkolnictwa specjalnego, przedstawia narzędzia do zindywidualizowanej  pracy z uczniem niepełnosprawnym, a także z jego rodziną i centrami pomocy. Pogłębia wiedzę o przebiegu rozwoju poznawczym/emocjonalnym/społecznym uczniów niepełnosprawnych.

3. Szkolenie metodyczne „Nauczyciele języka angielskiego dla uczniów o specjalnych potrzebach” w Portsmouth, w Anglii w którym weźmie udział językowiec, umożliwia refleksję nad doborem metod, form i technik pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.  Program szkolenia doskonali umiejętność  doboru metod nauczania języka obcego przewidując wszystkie specyficzne trudności uczniów w opanowaniu języka angielskiego, jednocześnie wzmacniając ich motywację do nauki. Nauczyciel pozna różnorodne techniki, w których wykorzystywana jest wyobraźnia i kreatywność dziecka.

Planowane działania i ich rezultaty będą na bieżąco komunikowane całej społeczności szkolnej.

Uczestnictwo w projekcie Erasmus+ może owocować nawiązaniem długotrwałych partnerstw z zagranicznymi placówkami, poprawą jakości pracy placówki poprzez adoptowanie przykładów dobrej praktyki zaobserwowanej podczas udziału w projekcie mobilności oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Ponadto projekt zapewni szkole jako instytucji większe wsparcie dla aktywności mobilnościowej oraz zwiększenia możliwości rozwoju zawodowego. Nauczyciele, którzy szukają i znajdują możliwości dokształcania się, to nauczyciele bardziej efektywni. Umożliwiają swoim uczniom odniesienie sukcesu oraz podniesienia umiejętności i co za tym idzie- zwiększenie poczucia ich wartości. Stwarzają bardziej dogodne warunki rozwoju i poprawę samodzielnego funkcjonowania.   

The project "Teachers in Europe for students with special needs" has been prepared by Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy w Szczytnie under the Erasmus+ programme Key Action 1- Learning Mobility of Individuals.
We are a public school which is comprised of Special Kindergarten, Primary School, Lower Secondary School, Basic Vocational School, School Preparing for Employment. In the school there are students with mild, moderate, severe intellectual disability, physical disability with aphasia, conjugated disabilities and autism. Our students demonstrate a broad range of learning, cognitive, communicative, physical, sensory, and social/emotional differences that necessitate adaptations, modified or alternative activities, or approaches to teaching.  Our school develops individual educational and therapeutic programmes, organizes the specialized psychological - pedagogical and rehabilitation care, as well as provides pupils with compensatory and therapeutic classes. A key aspect of our work is identifying individual needs and being responsible for creating a safe, stimulating, and supportive learning environment.

The main aims of our 17- month project is to foster quality improvements and innovation excellence of school and enhanced transnational cooperation. The actions in the project will improve  the level of key competences linked to teachers’ professional profile, improve ability to use foreign language, increase interpersonal skills and develop an understanding of the use of new technologies in special education.
 
It is expected that the numbers of participants in the project will include 7 members of the  multidisciplinary school staff:  headteacher; English teacher; librarian; school counselor, teacher for students with autism and Augmentative and Alternative Communication (AAC) therapist; canine and equine therapist; teacher for students with moderate, severe intellectual  and conjugated disabilities.

Learning mobilities are framed within The European Development Plan of our school and responds to clearly identified development needs. The planned mobilities include:
- participation of headteacher; English teacher; teacher for students with autism and AAC therapist; dog and equine therapist; teacher for students with moderate, severe intellectual  and conjugated disabilities in 5-day  training course “Teaching and Learning in Special Education: The Iclelandic Perspective” in Reykjavik
- participation of headteacher; English teacher; librarian and school counselor in 5-day training course “All Children are Special” in Sevilla, Spain
- participation of English teacher in 5- day course for “Teachers of English to Pupils with Special Needs” in Potsmouth, England.

The activities planned in the project cover methodological training mobilities, refresher workshops, and guided observations of special schools. The Erasmus+ team and Selection Committee appointed by the Teachers Council will ensure the project implementation and organization. The whole project will be coordinated by school coordinator chosen by the Erasmus+ team. These bodies will act according to strict rules and scheduled tasks. The planned actions and their results will be disseminated without delay throughout the school community.

The results of the project will:
- bring a European dimension to education, training and organization of the school
- increased ability to address the needs of students with special needs
- enrich teaching methodology with new and modern teaching methods and ICT tools
- apply the good practices in the field of working with autistic students, AAC therapy, dog and equine therapy, teaching English, supporting the families of children with special needs, developing individual educational and therapeutic programmes
- expand the scope of cooperation with other teachers through integration into the European educational community
- expand  cultural knowledge and improve ability to use foreign language
- enhance the interpersonal skills and team work.

The project will affect not only school staff, but also the school as an institution by raising its rank in the opinion of the local community as an institution that uses the latest technological tools, new methods of teaching and administration of school activities, effectively creating the image of the school growing and open to the world.
Involving members of our school staff in the European development programme within Erasmus+ project will contribute to enhancing the school activities in this field and have great impact on the intellectual development and life of a special needs students.

http://www.schooleducationgateway.eu/guideforschoolleaders/downloads/pl/School-Essentials-01-Five-benefits-for-schools-PL

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/eplus_szkolna_ulotka_do_druku.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje..

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk