111.png
  • 2.png
  • aaaaaaa.jpg
  • ffffhbhjkkl.jpg
  • na stone.jpg
  • noooo.jpg
  • strona główna 4.jpg
  • strona główna nr 1.jpg
  • strona główna nr 2.jpg
  • strona główna nr 3.jpg

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci wytypowane na podstawie wyników badań psychologicznych
i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przesiewowych badań mowy przeprowadzonych w szkole.
Terapię poprzedza diagnoza logopedyczna skonstruowana na podstawie „Karty mowy dziecka” oraz obserwacji logopedy. Następnie na podstawie diagnozy opracowany jest indywidualny program terapii logopedycznej dla każdego dziecka. Metody pracy, pomoce i środki dydaktyczne wykorzystywane podczas spotkań, dostosowane są do indywidualnych potrzeb ucznia związanych z zaburzoną artykulacją
i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

Celem terapii logopedycznej jest:
- usuwanie zaburzeń mowy
- wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

Metody pracy w terapii logopedycznej:
- wykonywane są ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia)
- doskonalona jest sprawność aparatu oddechowego (wypracowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej)
- prowadzone są ćwiczenia słuchu fonematycznego (precyzyjne słyszenie i różnicowanie dźwięków mowy, rozpoznawanie wrażeń słuchowych)
- prowadzone są ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek
- wzbogacany jest zasób słownictwa biernego i czynnego dziecka
- kształtowana jest i doskonalona umiejętność wypowiadania się
- wykorzystywane są metody tradycyjne oraz logopedyczne programy komputerowe i programy edukacyjne
- wykonywane są ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka - rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, logorytmika, rozwijanie pamięci, myślenia, doskonalenie techniki czytania i pisania


Elementy stałe zajęć:
a.    ćwiczenia prawidłowego toru oddychania,
b.    ćwiczenia głosowo – oddechowe,
c.    ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
d.    ćwiczenia artykulacyjne zaburzonych głosek
•    wywołanie zaburzonej głoski;
•    ćwiczenie ustalonej głoski w sylabach, w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów, w zlepkach wyrazowych, w zdaniach pojedynczych, w zdaniach złożonych, w mowie opowieściowej;
•    dalsze ćwiczenie artykulacji w zależności od postępów dziecka w terapii według metodyki logopedycznej
z zastosowaniem różnorodnych gier i zabaw edukacyjnych ćwiczących jednocześnie percepcję słuchową i wzrokową.

Elementy zmienne zajęć:
a.    ćwiczenia rozumienia mowy,
b.    ćwiczenia ogólnorozwojowe (logorytmika, relaksacja w różnej formie, ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej),
c.    ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych
i dźwięków mowy,
d.    ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,
e.    ćwiczenia melodyki wypowiedzi,
f.    ćwiczenia pamięci słownej,
g.    ćwiczenia rozwijające słownictwo oraz w budowaniu zdań
i dłuższych wypowiedzi,
h.    konsultacje z rodzicami, opiekunami i w razie potrzeby
z nauczycielami dziecka,
i.    korzystanie w razie potrzeby z konsultacji innych specjalistów opiekujących się dzieckiem.

 


Tekst i zdjęcia: Ewa Radziwińska

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje..

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk