Rodzice w Szkole – Jeden Świat

JEDEN ŚWIAT to program wspierania rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Autorkami i realizatorkami programu są: Hanna Ojcewicz i Alina Witkowska.

Cel ogólny: dzielenie się doświadczeniami związanymi z opieką, wychowaniem, kształceniem, usprawnianiem oraz rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie świadomości bycia rodzicem,
 • Dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem,
 • Wymiana użytecznych informacji,
 • Podtrzymywanie niezależności rodziców,
 • Zwiększenie możliwości indywidualnego rozwoju,
 • Uzyskanie podstawowych informacji na temat niepełnosprawności,
 • Rozpoznanie społecznych uwarunkowań dotyczących rodziny,
 • Uznanie samego siebie za eksperta w sprawie własnego dziecka.
 • Pomoc i wsparcie przy rozwiązywaniu problemów,
 • Zacieśnianie więzi rodzic-dziecko,
 • Uczenie konstruktywnego (wspólnego) spędzania czasu.

Program prowadzony jest od roku szkolnego 2009/2010. Na początku każdego roku szkolnego podlega ewaluacji i jest dostosowany do bieżących potrzeb rodziców i szkoły, z uwzględnieniem bazy szkolnej i możliwości środowiska lokalnego.

Zapraszamy do uczestnictwa!!

Prezentacje: