Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Janusza Korczaka


12-100 Szczytno, ul. Janusza Korczaka 4

NIP: 745-14-63-220                REGON: 511353160

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach  700 - 1500 

 

 

PRAWA