Rehabilitacja ruchowa

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy wyposażony jest w salę rehabilitacyjną. Rehabilitacja ruchowa ma na celu przywrócenie ruchomości w stawach, korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych.
W ramach zajęć prowadzone są:
– ćwiczenia czynne
– ćwiczenia bierne
– ćwiczenia ogólnorozwojowe
– ćwiczenia równoważne
– ćwiczenia wzmacniające, rozciągające
– ćwiczenia oddechowe
– pionizacja i nauka chodzenia
– masaż klasyczny

Tekst i fotografie: Katarzyna Sławska