Hipoterapia

Hipoterapia to forma rehabilitacji psycho – ruchowej z udziałem konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. W naszej placówce hipoterapia skierowana jest do dzieci z dysfunkcją w obrębie narządów ruchu, wadami postawy, zaburzeniami zachowania oraz dzieci autystycznych. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu, z udziałem dwóch koni rasy huculskiej w Stadninie Koni „Patataj” w Jabłonce. Ta forma rehabilitacji cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych małych pacjentów, którzy w obecności koni i na ich grzbiecie szybko motywują się do wykonywania specjalistycznych ćwiczeń, przełamują lęki oraz nabywają nowych umiejętności społecznych.

Tekst i zdjęcia: Anna Marzewska