Dogoterapia

Dogoterapia jest to terapia kontaktowa z udziałem psa. Obecność psa podczas zajęć korzystnie wpływa na samopoczucie dziecka, poziom lęku, aktywność, a przede wszystkim stanowi motywację dla dziecka do podejmowania nowych działań. Pies daje dziecku poczucie akceptacji, pozwala mu cieszyć się nawet z najmniejszych sukcesów.
Podczas zajęć edukacyjno – terapeutycznych z udziałem psa uczniowie m.in.:
– wyciszają się i relaksują
– uczą się orientacji w schemacie własnego ciała oraz ciała psa
– ćwiczą spostrzegawczość i koncentrację
– rozwijają twórczą aktywność
– usprawniają umiejętność pisania i czytania
– uczą się liczyć ( ziarnka psiej karmy, psy na obrazkach)
– uczą się prawidłowych relacji
– poznają zasady bezpiecznego kontaktu z psem
– uczą się na temat dobrostanu zwierząt
– uczą się wrażliwości, empatii i odpowiedzialności
– doskonalą sprawność ruchową
– wzbogacają zasób słownictwa
– uczą się samodzielności
– kształtują nawyki higieniczne