Legoterapia

egoterapia

 

Celem wprowadzenia Legoterapii jest rozwijanie przez uczniów umiejętności manualnych, kreatywnego myślenia oraz radzenia sobie z różnymi problemami natury technicznej. W zależności od indywidualnych  potrzeb i możliwości uczniowie pracując indywidualnie, w parach i małych (maksymalnie 4 osobowych) grupach poznając, budując, konstruując i programując będą rozbudzali swoją ciekawość oraz będą stymulowali prawidłowy rozwój. Ponadto uczniowie poznają prawidłowości zachodzące w otaczającym świecie, uczyć się będą pojęć, umiejętności z zakresu robotyki, techniki i informatyki podstaw działań technicznych, jak również rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane ze zdolnościami wizualno-przestrzennymi.

Uczniowie poprzez działania konstrukcyjne, liczenie, pomiar – będą mieli możliwość rozwoju umiejętności komunikacyjnych,  wzbogacając zasób słownictwa, tworząc wypowiedzi, opowiadając historie, wyjaśniając i interpretując zaobserwowane zjawiska – poznają i przyswoją proste pojęcia ze świata nauk ścisłych: matematyki, fizyki, mechaniki, informatyki. Rozwiną zdolności naukowego myślenia: nabędą umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacji (poprzez poszukiwanie rozwiązań, budowanie, testowanie, wnioskowanie).

 

Cele główne

 • rozwijanie u uczniów zdolności logicznego i kreatywnego myślenia poprzez naukę
  i zabawę z klockami LEGO Educiation;

 

 • zapewnienie uczniom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności
 • wdrażanie do bezpiecznego i  pożytecznego zastosowanie komputera i Internetu

Cele szczegółowe

 • rozwijanie sprawności manualnej uczniów,
 • rozwijanie orientacji własnego ciała i orientacji przestrzennej (odpowiedniego stosowania przyimków (na, pod, obok itp.) podczas opisywania podejmowanych działań – „gdzie umieścić ten klocek?”),
 • rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zdolność wizualno – przestrzennych,
 • rozwijają umiejętności działania i pracy w zespole,
 • rozwijanie umiejętności związanych z działaniem konstrukcyjnym,
 • poszerzanie umiejętności komunikacyjnych poprzez budowanie wypowiedzi ustnych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i grupy,
 • rozwijanie umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych i programowania (kodowania),
 • nabywanie elementarnych umiejętności dotyczących obsługi tabletu i oprogramowania LEGO  We.Do 2.0.

Legoterapiama na celu dostarczać uczniom nie tylko zabawy, ale również walorów edukacyjnych.Legoterpię prowadzi pani Katarzyna Wróblewska, Sylwia Oleszkiewicz i Magdalena Zawada