Strefa Rodzica

W SZKOLE WPROWADZONA JEST

STREFA RODZICA I OPIEKUNA

Tu mogą przebywać rodzice i opiekunowie uczniów.

W przypadku potrzeby kontaktu z dzieckiem lub nauczycielem proszę zwrócenie się o pomoc do sekretariatu szkoły bądź wcześniejsze ustalenie terminu wizyty z nauczycielem.

Dziękuję za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

w naszej szkole.

Drodzy rodzice i opiekunowie!

W trosce bezpieczeństwo naszych uczniów od dnia 1 kwietnia 2017 r. Wprowadzamy w naszej szkole STREFĘ RODZICA I OPIEKUNA. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczytnie to placówka położona na dość dużym terenie. W ostatnim czasie została powiększona o dodatkowy budynek w którym znajduje się sala gimnastyczna. Jest kilka wejść do budynku. W naszej szkole uczy się ponad 150 uczniów, do których przychodzą rodzice, opiekunowie . Nauczyciele w szkole nie są w stanie ich wszystkich zapamiętać. STREFA RODZICA I OPIEKUNA jest to wyznaczona przestrzeń, w której swobodnie mogą poruszać się rodzice, opiekunowie. Jej celem jest zapobieganiu wejściom na teren placówki osobom obcym, które nie są rodziną naszych uczniów, a które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu.

STREFA RODZICA I OPIEKUNA obejmuje hol w okolicach sekretariatu. Do dyspozycji rodziców jest tylko i wyłącznie wejście główne do budynku. Wszelkie inne potrzeby wejścia na teren placówki należy zgłaszać w sekretariacie szkoły. Osoby, które będą znajdowały się poza tą strefą, na terenie szkoły, internatu posesji szkoły będą sukcesywnie wypraszane przez nauczycieli i pracowników obsługi do STREFY RODZICA I OPIEKUNA. Spotkania z nauczycielami proszę planować wcześniej i ustalać termin wizyty w szkole. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi zostali zobowiązani przez dyrektora szkoły do zwracania uwagi wszystkim osobom, które znajdą się poza strefą rodzica. Dyrekcja ośrodka zwraca się z prośbą do rodziców o przestrzeganie wprowadzonych zasad, co pozwoli nam na zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki.