Samorząd uczniowski

Przewodnicząca – Natalia Kaczmarczyk III BS 

Wiceprzewodnicząca – Karolina Lasota VII G 

Skarbnik – Kacper Lisiewicz VII F