Dane placówki

PRZEDSZKOLE SPECJALNE PRZY OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM

REGON 281136670

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  SPECJALNA  NR 5

REGON 519550799

 

 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

REGON  519550807

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

REGON 280053090