AAC – Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna

Komunikacja alternatywna i wspomagająca oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom nieposługującym się mową lub używającym mowy w ograniczonym stopniu.
• Komunikacja alternatywna zastępuje mowę werbalną, występuje wtedy, gdy osoba porozumiewa się bezpośrednio inaczej niż za pomocą mowy, np. język migowy
• Komunikacja wspomagająca ma na celu wzmacnianie i uzupełnianie mowy werbalnej,
np. fonogesty

PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB Z :
• uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
w następstwie urazów i chorób,
• niepełnosprawnością intelektualną,
• autyzmem,
• mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niepełnosprawnościami sprzężonymi,
• zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

Cele terapii:
– umożliwienie oraz ułatwienie sposobu komunikowania się z otoczeniem
– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów
– wyposażenie w narzędzie służące do porozumiewania się z otoczeniem np.: książki do komunikacji zawierające system znaków typu PCS, Pictogram, zdjęcia
– wywołanie aktywności oraz poczucia wpływania na własne życie i najbliższe otoczenie
– rozwijanie relacji społecznych
– rozładowanie napięcia i frustracji związanych z niemożnością zakomunikowania własnych potrzeb.
Wyposażenie pracowni AAC
Placówka oferuje podczas zajęć korzystanie ze sprzętu komputerowego wysokiej technologii min.
• komputery stacjonarne z ekranami dotykowymi
• program Sym Word z syntezatorem mowy ludzkiej służący do komunikacji
• program Symbol for Windows umożliwiający tworzenie i rozbudowywanie książek, tablic oraz innych pomocy komunikacyjnych
• komputerowe programy aktywizujące dla najmłodszych : Happy Duck, Laramera, Abrakadabra, Ooops!, Tedy Games
• klawiatury przystosowane do pracy dla osób słabowidzących i niepełnosprawnych ruchowo z nakładkami ułatwiającymi korzystanie z komputera
• przyciski typu switch, myszki ułatwiające korzystanie z komputera osobom z niepełnosprawnością ruchową
• komunikatory przenośne z możliwością nagrania mowy ludzkiej
• wskaźnik na głowę dla osób z porażeniem mózgowym umożliwiającym pisanie na komputerze

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym podczas zajęć z uczniami niemówiącymi nauczyciele korzystają głównie ze zdjęć, obrazków PCS, gestów naturalnych oraz systemu znaków i gestów Makaton. Jeden z uczniów posługuje się tabletem z oprogramowaniem „Mówik”.”Mówik” to syntezator mowy, przeznaczony dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy.

Tekst i zdjęcia: Joanna Rzosińska