Ladrões de Corações- grabieżcy serc

Ladrões de Corações- grabieżcy serc
Tak można przetłumaczyć określenie, które używali portugalscy opiekunowie o naszych uczniach. Wszyscy otrzymaliśmy certyfikaty z wyróżnieniem, opisujące efekty zawodowe i umiejętności praktyczne, min.:
  • umiejętność posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych czynności pracy
  • umiejętność organizowania stanowiska pracy
  • wzrost kompetencji kulturowych i komunikacyjnych
  • podniesienie postawy ”JA TEŻ MOGĘ I POTRAFIĘ”