Zajęcia otwarte i warsztaty plastyczne

W ostatnim czasie klasa I-III brała udział:
– w zajęciach otwartych i warsztatach plastycznych: „Zwyczaje i tradycje wielkanocne”