Sensoplastyka – to nasz świat

Uczniowie w naszej szkole wzięli udział w projektu BohaterON w Twojej Szkole. Zgodnie z regulaminem zadaniem każdej zgłoszonej do projektu placówki było przeprowadzenie akcji pisania kartek, laurek bądź listów do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Życzenia mogły być skierowane „ogólnie” do Powstańców, bądź spersonalizowane (biogramy były dostępne na: https://bohateron.pl/wyslij-kartke/powstancy/). Na podstawie filmów, zdjęć i kart pracy została przeprowadzona pogadanka, która miała na celu przybliżyć uczniom tematykę zajęć oraz ideę akcji. Dodatkowo nasze zajęcia zostały wzbogacone o informacje dotyczące Powstania Warszawskiego przekazane przez panią Katarzynę – wnuczkę jednego z uczestników tamtych wydarzeń. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.