Ogólnopolska kampania społeczna „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”

Sprawozdanie z ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”!, której organizatorem jest Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg”.
W grudniu 2021 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Szczytnie przystąpił do realizacji projektu w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” – IV edycja, której organizatorem jest Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg”.
Celem kampanii było:
1. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.
2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
3.Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
4.Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Rozpoczynając prowadzenie akcji w holu głównym szkoły oraz w różnych miejscach wspólnie z uczniami II Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego „E” rozwiesiliśmy plakaty promujące akcję oraz informację dotyczącą sposobu realizacji. Ponadto promowaliśmy ją na stronie Facebooka szkoły. Do akcji aktywnie włączyli się uczniowie szkoły, Dyrekcja, Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły. W ramach projektu społeczność uczniowska oraz wszystkie chętne osoby otrzymali kartki przygotowane i przekazane przez Fundację „Dbam o Mój Z@sięg”. Wspólnie z wychowawcami klas oraz z zaangażowaniem rodziców uczniowie samodzielnie lub z pomocą wypisali życzenia na kartkach, zaadresowali, nakleili znaczki i wysłali do wybranych osób. Niektórzy wspólnie z wychowawcami udali się do najbliższej skrzynki pocztowej, inni z rodzicami. W szkole została zorganizowana również poczta „mobilna”, chętni wrzucili kartki, które zostały przekazane do najbliższego Urzędu Pocztowego. Łącznie wysłaliśmy 100 kartek. Dziękujemy za zaangażowanie i pielęgnowanie pięknej tradycji.

    
Koordynator akcji: J. Kaczyńska.