V edycja akcji „Idą święta, nie o sms-sie lecz o kartce pamiętaj”

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”!, której organizatorem jest Fundacja
„Dbam o Mój Z@sięg”, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka przystąpił do realizacji projektu
V edycji w grudniu 2022 roku. Rozpoczynając prowadzenie akcji
w holu głównym szkoły oraz w różnych miejscach wspólnie z uczniami
II Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego „E” rozwiesiliśmy plakaty promujące akcję oraz informację dotyczącą sposobu jej realizacji. Do akcji aktywnie włączyli się uczniowie szkoły, Dyrekcja, Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły. W ramach projektu społeczność uczniowska oraz wszystkie chętne osoby otrzymali kartki przygotowane

i przekazane przez Fundację „Dbam o Mój Z@sięg”. Wspólnie z wychowawcami klas oraz  z zaangażowaniem rodziców uczniowie samodzielnie lub z pomocą wypisali życzenia na kartkach, zaadresowali, nakleili znaczki i wysłali do wybranych osób. Dziękujemy za zaangażowanie i pielęgnowanie pięknej tradycji. 

Celem kampanii było:

  1. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.
  2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
  3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
  4. Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. 

 Koordynator: Julita Kaczyńska