Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej 2023

Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty, a także Nagrody Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Gratulujemy.