Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu dla SOSW Szczytno

Od 2015 roku w naszej szkole realizowane są działania mające na celu intensyfikację wymiany międzynarodowej ze strony zarówno nauczycieli, jak
i uczniów. Przedstawiamy fragment relacji z IV Kongresu Edukacji Programu Erasmus+ podczas którego, nasz Ośrodek otrzymał Europejską Nagrodę za Innowacyjność w Nauczaniu. W mobilności wyróżnionego projektu brały udział: Maria Jolanta Rudzka, Nina Szewczak, Joanna Rzosińska, Monika Szwejkowska-Karchut, Małgorzata Manelska, Magdalena Waszczuk, Barbara Jałoszyńska.

W celu poznania dobrych praktyk na rok 2022 zaplanowane są kolejne warsztaty metodyczne dla nauczycieli.