Erasmus+ praktyki

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w Portugalii- doskonalenie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.
Naszym uczniom należy się pochwała- są obowiązkowi, zdyscyplinowani, mają wysokie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.